LOA Platform

Op het LOA-Platform werken er Sub-saharische Afrikaanse community-leiders en individuele experts samen op zowel lokaal (stedelijk, provinciaal, regionaal) als op landelijk niveau, ter bevordering van de positie en levensomstandigheden van Nederlandse inwoners van Sub-saharische Afrikaanse komaf.

REGIO'S

Noord
Drenthe - Friesland - Groningen - Overijssel

Midden
Flevoland - Noord-Holland - Utrecht - Zuid-Holland  

Zuid
Gelderland - Limburg - Noord-Brabant -  Zeeland

WERKTERREINEN

Ontwikkelingssamenwerking

Welzijn

Ondernemerschap

De ontwikkelingssamenwerkers van LOA richten zich meer op Afrika en haar inwoners. Individuen, NGO-organisaties en overheden zetten zich in om landen in ontwikkeling en hun inwoners te voorzien van o.a. betere levensomstandigheden, infrastructuur, kennis, om het leven in Afrika te helpen verbeteren. Bijna iedere Afrikaan in Nederland is op de ene of de andere manier direct of indirect betrokken bij de ontwikkeling van Afrika. Deze betrokkenheid wordt op dit werkterrein gestimuleerd, gestructureerd en geprofessionaliseerd.

Welzijn is het proces van het dagelijkse leven en voor ieder mens onmisbaar. Zoals o.a.  huisvesting, participatie, jeugdzorg, gezondheidszorg, veiligheid, werk- gelegenheid. Leden die actief zijn binnen de hiervoor genoemde sectoren, worden op deze werkterrein (welzijn) verzameld, om gezamenlijk te werken aan het bevorderen en verbeteren van de levensomstandigheden en posities van Afrikanen binnen de Nederlandse samenleving.

Door de snelle veranderingen binnen de samenleving, is samenwerken van ondernemers tegenwoordig belangrijker geworden voor iedere ondernemer. LOA Ondernemers (profit- en non-profit organisaties) worden bij elkaar gebracht om hun ervaringen uit te wisselen en ook om coöperatief te ondernemen. Daardoor kunnen ze kosten besparen en hun producten en diensten effectiever promoten en aanbieden, zowel binnen als buiten de gemeenschap.

Multi-Media

Jongeren-Ontwikkeling

Kunst & Cultuur

Binnen de Afrikaanse gemeenschap in Nederland, is bijna of helemaal geen Nederlandstalige media te horen, zien of lezen. De LOA Multi-Media is meer bedoeld voor de opkomende (technologische) generatie. Op dit werkterrein wordt men gemotiveerd om actief en creatief te zijn in de Nederlandse media om zodoende de media te gebruiken om veranderingen aan te brengen en de gemeenschap te vernieuwen.

Werkterrein Jongeren Ontwikkeling, wordt Afrikaanse jongeren gestimuleerd om eenheid te vormen en proactief deel te nemen aan de Nederlandse samenleving. Deze opkomende generatie is de nieuwe Nederlander en heeft een heel andere benadering nodig dan de eerste tweede generatie.

In Nederland, bevinden zich een groot aantal Afrikaanse artiesten die Afrikaanse kunst en cultuur promoten , vooral de Djembé. Uit eigen onderzoek, is gebleken dat er in iedere Nederlandse provincie, een Djembé les te volgen is. Ook in Nederlandse kroegen, cafés en theaters zijn Afrikaanse artiesten te bewonderen. Dit werkterrein van LOA kunst en cultuur is bedoeld om de Afrikaanse artiesten en kunstenaars zichtbaar te maken, zodat de kloof wordt verkleind tussen de Afrikaanse en de Nederlandse kunst en cultuur.