Over LOA

Doel LOA

Landelijke overlegorgaan Afrikanen in Nederland (LOA) is in 2011 opgericht door een aantal Nederlanders van Sub-Saharische Afrikaanse afkomst met als doel;

 • een platform te beheren waar Sub-Saharische Afrikaanse organisaties, ondernemers en individuele experts samenwerken, ter bevordering van de positie en levensomstandigheden van Sub-Saharische Afrikanen in Nederland, op sociale, culturele, economische, maatschappelijke en politieke gebieden.

Doelgroepen

Organisaties, Ondernemers en Individuele Experts afkomst of Actief in de Sub-Sahara gebieden:

 • West Afrika (Ghana, Togo, Benin Nigeria, Niger, Burkina-Faso, Mali, Ivoor Kust, Sierra Leone, Liberia, Guinee, Mal, Senegal en Mauritanië),
 • Oost Afrika (Somalië, Djibouti, Eritrea, Ethiopië, Soedan, Zuid Soedan, Kenia en Tanzania)
 • Zuidelijke Afrika (Angola, Namibië, Botswana, Zuid Afrika, Lesotho, Mozambique, Madagaskar,Zimbabwe, Zambia en Malawi)
 • Centraal Afrika (Tsjaad, Centraal Afrikaanse Republiek, Kameroen, Equitoriaal Guinea, Gabon, Angola,Kongo DR, Kongo Brazzaville, Rwanda en Burundi).

In Nederland, wonen er ongeveer (volgens cbs cijfers van 2016) 200.000 mensen afkomstig uit continental (Sub-Sahara) Afrika. Deze doelgroepen zijn op lokaal niveau redelijk vertegenwoordigd, maar bijna onzichtbaar op landelijk niveau. Deze categorie nieuwe Nederlanders  leveren een waardevolle bijdrage aan de socio-economische en maatschappelijke verkeer in de Nederlandse samenleving. Maar deze bijdragen zijn, door het enorme gebrek aan samenwerking binnen de gemeenschap, nauwelijks zichtbaar voor de Nederlandse overheids- en welzijnsinstellingen en de overige bevolkingsgroepen.

 

Doelstellingen

 • Onderlinge samenwerking bevorderen op het gebied van welzijn, ontwikkelingssamenwerking, ondernemerschap, multi-media, kunst & cultuur en jongeren-ontwikkeling.
 • De doelgroepen mobiliseren om hun gezamenlijke belangen te behartigen.
 • De doelgroep empoweren tot zelfredzaamheid (op sociale, culturele, economische en maatschappelijke gebieden) in de Nederlandse samenleving.
 • Perspectieven creëren voor de opkomende generatie op het gebied van onderwijs, arbeidsmarkt, carrière, ondernemerschap en politiek.
 • Stimuleren van coöperatieve ondernemerschap binnen de gemeenschap.
 • De doelgroep stimuleren om bij te dragen aan de ontwikkeling van land van herkomst

Visie LOA

Erop toezien van een brede coalitie van (Sub-Saharische) Afrikaanse Nederlanders. Een zelfredzame Afrikaanse gemeenschap in Nederland met een proactieve mentaliteit, waarbij werken aan een inclusieve samenleving centraal staat.

 

Missie LOA

Een zeer professionele en gewaardeerde sociale partner worden, binnen de Nederlandse samenleving. Een volwaardige speler op alle fronten binnen de Nederlandse samenleving, die een toegevoegde waarde heeft voor de algemene maatschappelijke belangen van alle inwoners van Nederland.

 

Strategie

Het verzamelen, bundelen en inzetten van kennis en vaardigheden vanuit alle hoeken van de samenleving, ter behartiging van de algemene maatschappelijke belangen. Wij voeren gesprekken met sleutel figuren, ondernemers en individuele professionals binnen de Afrikaanse gemeenschap. Wij bezoeken en bijwonen  evenementen, bijeenkomsten, conferenties en seminars van onze doelgroep, de overheid en de overige bevolkingsgroepen.