Over LOA

Doel LOA

Landelijke overleg Afrikanen (LOA) is opgericht in 2011 met als doel;

"een platform beheren waar Sub-Saharische Afrikanen samenwerken ter bevordering van de posities en levensomstandigheden van Afrikanen in Nederland, op sociaal, cultureel, economisch en maatschappelijk gebied".

 

Doelgroepen
Community-leiders en Individuele Experts afkomstig uit de Sub-Saharische Afrikaanse landen;

West Afrika (Ghana, Togo, Benin Nigeria, Niger, Burkina-Faso, Mali, Ivoor Kust, Sierra Leone, Liberia, Guinee, Mal, Senegal en Mauritanië).

Oost Afrika (Somalië, Djibouti, Eritrea, Ethiopië, Soedan, Zuid Soedan, Kenia en Tanzania).

 

Zuidelijk Afrika (Angola, Namibië, Botswana, Zuid Afrika, Lesotho, Mozambique, Madagaskar,Zimbabwe, Zambia en Malawi).

Centraal Afrika (Tsjaad, Centraal Afrikaanse Republiek, Kameroen, Equitoriaal Guinea, Gabon, Angola,Kongo DR, Kongo Brazzaville, Rwanda en Burundi).

 

In Nederland, wonen er (volgens cbs cijfers van 2020) ongeveer 250.000 mensen waarvan minsten één van de ouders afkomstig uit Sub-Saharisch Afrika. Deze categorie nieuwe Nederlanders leveren een waardevolle bijdrage aan de socio-economische en maatschappelijke verkeer in de Nederlandse samenleving. Maar deze bijdragen zijn door het enorme gebrek aan samenwerking binnen de gemeenschap, nauwelijks zichtbaar binnen de Nederlandse samenleving.

 

Doelstellingen

- De doelgroepen mobiliseren om hun gezamenlijke belangen te behartigen.

 

- Onderlinge samenwerking bevorderen op het gebied van welzijn en ontwikkelingssamenwerking,

 

- De doelgroep empoweren tot zelfredzaamheid (op sociale, culturele, economische en maatschappelijke gebieden) in de Nederlandse samenleving.

 

Perspectieven creëren voor de opkomende generatie op het gebied van onderwijs, arbeidsmarkt, carrière, ondernemerschap en politiek.

 

- Stimuleren van coöperatieve ondernemerschap binnen de gemeenschap. 

 

- De doelgroep stimuleren om bij te dragen aan de ontwikkeling van land van herkomst

Visie LOA
Erop toezien van een brede coalitie van (Sub-Saharische) Afrikaanse Nederlanders. Een zelfredzame Afrikaanse gemeenschap in Nederland met een proactieve mentaliteit, waarbij inclusiviteit centraal staat.

 

Missie LOA
Een zeer professionele en gewaardeerde sociale partner worden, binnen de Nederlandse samenleving. Een volwaardige speler op alle fronten binnen de Nederlandse samenleving, die een toegevoegde waarde heeft voor de algemene maatschappelijke belangen van alle inwoners van Nederland.

 

Strategie
Het verzamelen, bundelen en inzetten van kennis en vaardigheden vanuit alle hoeken van de samenleving, ter behartiging van de algemene maatschappelijke belangen. Wij voeren gesprekken met sleutel figuren, ondernemers en individuele professionals binnen de Afrikaanse gemeenschap. Wij bezoeken en bijwonen evenementen, bijeenkomsten, conferenties en seminars van onze doelgroep, de overheid en de overige bevolkingsgroepen.