Activiteiten

Structurele Activiteiten

Actuele Activiteiten

 Beheren van een landelijk platform

LOA mobiliseert Afrikanen zowel regionaal als op landelijk niveau. Daarnaast coördineert en faciliteert ze de onderlinge samenwerking op het gebied van welzijn en ontwikkelingssamenwerking in Afrika.

 

Advies geven

LOA geeft gevraagd en ongevraagd advies aan haar ahterban en alle belangstellenden, bij zaken die betrekking hebben op de positie en levensomstandigheden van Afrikanen in Nederland.

 

Organiseren van conferenties en workshops

Er worden conferenties en workshops georganiseerd, waarbij Afrikanen de mogelijkheden krijgen om onderlinge kennis en expertise te benutten en versterken. Daarnaast, worden er zowel op lokaal als landelijk niveau bijeenkomsten georganiseerd, zodat belangrijke zaken en situaties kunnen worden besproken, uitgewerkt en (zonodig) gezamenlijke acties ondernomen.

 

Uitwisselen van kennis en informatie

LOA verzamelt en deelt kennis en informatie met de doelgroep en daarbuiten. Kennis en informatie die van groot belang zijn voor de sociale, culturele, economische en maatschappelijke ontwikkelingen van Afrikanen in Nederland.

 

Stimuleren van interculturele samenwerking

Nederland is een land waar verschillende culturen naast en met elkaar leven. LOA staat open voor samenwerking met alle overige bevolkingsgroepen. Daarmee de banden  tussen Afrikanen en  overige bevolkingsgroepen te versterken. 

24 maart 2017

Decade Creatieve sessie

Met ondersteuning van het ministerie van SZW organiseerden

LOA en Black Ladies Talk 

de vervolg Creatieve sessie in het kader van de Nederlandse invulling van het VN decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst.

Locatie: Ministerie van SZW  Den Haag

Tijd: 17:00 uur - 20:00 uur


11 maart 2017

LOA Politiek café

Stichting Gandal Foli in samenwerking met LOA

Locatie: Johan de Wittstraat 2,  Groningen

Tijd: 18:00 uur - 22:00 uur


25 Februari 2017

Politiek café voor mensen van Afrikaanse afkomst
Georganiseerd door:

LOA,  African Young Professional Networks, New Urban Collectives,
Black Ladies Talk en Vereniging Ons Suriname

Locatie: Zeeburgerdijk 19A in Amsterdam

Tijd: 18:30 - 22:00 uur